MEER INFORMATIE OVER ONS

Onze doelstellingen

Onze vzw heeft zich de volgende doelen voor ogen gesteld: zowel financiële als menselijke middelen bijeen krijgen om het actueel koninklijk besluit aan te vechten. Hiernaast wenst de vzw het vapen te promoten en verdedigen alsook informatie en opleidingen te geven indien nodig. Ons objectief is een vrij, doeltreffend en betaalbaar dampgebeuren. Wij willen de communicatie accentueren en een krachtige gesprekspartner zijn bij de beslissingen die genomen zouden worden betreffende de persoonlijke vaporizer. We trachten ook de informatie op te volgen en alert te reageren op desinformatie omtrent dit onderwerp.

Steunend lid of actief lid?

Het verschil zit hem, buiten het verschil in contributie (€20 jaarlijks voor een actief lid en een symbolische euro voor een steunend lid), in de mate van betrokkenheid. Een actief lid neemt deel aan de algemene vergadering waar hij dan ook kan meestemmen over onder andere de statuten van de vzw en wie er in de raad van bestuur zetelt. Hij bevestigt ook de rekeningen. Een steunend lid zorgt dan weer voor de slagkracht van de vereniging. Hoe meer leden, hoe sterker we staan en hoe beter we onze stem kunnen laten horen. De leden zorgen er dus voor dat we een representatieve vereniging zijn die gewicht in de balans kunnen leggen bij gesprekken met de media, politiek of welke andere gesprekspartner ook. De steunende leden kunnen zich uiteraard inzetten op regelmatige basis of occasioneel tijdens de verschillende acties van de vereniging.

Verschil ten opzichte van aiduce?

UBV-BDB ziet zichzelf als complementair aan de Belgische tak van aiduce (Association Indépendante Des Usagers de la Cigarette Electronique), die van oorsprong een Franse vereniging is. Hierdoor kunnen we makkelijker de nederlandstalige vapers betrekken in onze activiteiten en hebben we, dankzij het groter ledenaantal, meer gewicht om in de weegschaal te gooien. Komt daar nog bij dat aiduce door hun statuten gelimiteerd is in hun samenwerking met professionelen uit het milieu. Ook al verdedigt UBV-BDB de belangen niet van de profs is onze vereniging wel meer open betreffende het onderhandelen en het in acht nemen van hun standpunten zolang die niet tegenstrijdig zijn met ons hoofddoel, namelijk de belangen van de consument verdedigen. Dit is in geen enkel opzicht een verwerping van de optiek van aiduce. We blijven onze krachten samen bundelen. Ook al hebben ze een andere werking, ons doel is hetzelfde.

Doneren

Daar we tot nu toe geen sponsoringsprogramma hebben zijn alle giften(belangeloos) meer dan welkom . Deze zullen heel nuttig zijn om onze objectieven tot een goed eind te brengen. Ter herinnering, de jaarlijkse bijdrage voor actieve leden bedraagt 20 euro ,de bijdrage voor steunende leden is vastgelegd op één symbolische euro(eenmalige bijdrage). Daar deze bedragen bewust laag gehouden zijn voor de ‘’symbolische’’ leden is het begrijpelijk dat we bijkomende fondsen goed kunnen gebruiken. Doelgerichte campagnes om specifieke projecten te financieren zullen opgezet worden wanneer nodig(vb: drukwerken, forums of conventies, diverse campagnes,…)

Volg onze blog

Over UBV-BDB

Historiek van de VZW
Waarom is UBV-BDB opgericht?

De vzw is aan de vooravond van de TPD(Tobacco Products Directive) opgericht door gepassioneerde vapers. Artikel 20 van deze TPD betreft het vapen en dan vooral het beperken van zijn beschikbaarheid en evolutie.Onze regering heeft deze TPD overgenomen in een Koninklijk Besluit op 3 maart 2016(gaat in voege op 13 maart 2016). Wij beschouwen dit Besluit als een schending van onze vrijheid en een aanslag op de volksgezondheid. Wij ,als geengageerde vapers hebben dan beslist om een beweging op te zetten die als doel heeft de gebruikers van dit systeem te verdedigen. Systeem dat overal ter wereld mensen helpt om zich los te rukken van de tabak en de onbetwistbare risico’s verbonden aan de verslaving hiervan.

ONS TEAM

Uit wie bestaat UBV-BDB?

Onze vzw is opgericht door vapers die overtuigd zijn van het nut om de distributie van de actuele systemen zo breed mogelijk te houden met de minste belemmeringen. Het Koninklijk Besluit van 3 maart 2016 heeft ons verplicht om actie te ondernemen en de vapers langs beide zijden van de taalgrens bijeen te brengen alsook alle actoren uit het vapegebeuren die het wensen en die hun vrijheid niet willen opgeven om een doeltreffend systeem te gebruiken dat erin slaagt om duizenden mensen in België en miljoenen in Europa van de tabak te houden. Er is absoluut geen sprake van, op welke manier ook, een belangenconflict met de vape-industrie.
De raad van bestuur bestaat dan ook uit gepassioneerde mensen die een deel van hun tijd opofferen voor iets dat naar hun mening van algemeen belang is ,namelijk het verdedigen van het vapen. Of ze nu verkopers, fabrikanten of consumenten zijn maakt voor ons niet uit. Toegewijde mensen , vechtend voor de vrijheid om te vapen zoals wij het voor ogen hebben (gediversifieerd ,betaalbaar en doeltreffend materiaal) , is het enige wat voor ons telt.

Onze Blog

Recente artikels

CONTACTEER ONS