INNCO

Vandaag krijgt ons motto nog meer zin.

De Belgische Damp Bond  zal de alliantie versterken die door INNCO wordt gevormd.

innco-logo-with-strapline

INNCO, opgericht in juni 2016, is de collectieve stem voor de meest invloedrijke nicotine consumentenorganisaties actief in elf landen over de hele wereld: organisaties die elk erkennen dat er veiligere manieren bestaan om te genieten van nicotine consumptie dan het roken van tabak.

Op dit moment wordt geschat dat meer dan 20,5 miljoen consumenten de individuele keuze hebben gemaakt om over te stappen van brandbare tabak naar middelen die ze als aanzienlijk veiliger beschouwen, waaronder e-sigaretten, snus en andere nieuwe producten.

INNCO heeft als doel om de standpunten van de consumenten te vertegenwoordigen bij de promotie van een veiliger nicotinegebruik en om te pleiten voor een effectieve en evenredige regelgeving omtrent veiligere nicotine producten en het gebruik ervan. Vertegenwoordiging omvat betrokkenheid bij internationale gezondheidszorg, regelgeving en de volksgezondheid organisaties, om ervoor te zorgen dat consumenten efficiënt en gelijkwaardig worden voorgesteld als belanghebbenden.

INNCO tracht dit doel te bereiken door geloofwaardig wetenschappelijk onderzoek naar veiliger nicotinegebruik te promoten  en dit door  de wereldwijde bewustwording en het begrip omtrent het risicoverlagende en levensreddende potentieel van nieuwe technologieën te vergroten.

Wij streven ernaar om op regionaal en internationaal niveau het volgende te bereiken:

  • De  relatieve veiligheid van rookvrije nicotine producten te erkennen.
  • Te  verzekeren dat er geen verbod komt op de verkoop, de levering, het bezit en het gebruik van veiligere vormen van rookloze tabak (bijv snus), vaping producten en E-Liquids die nicotine bevatten; en dat op plaatsen waar deze op dit moment nog illegaal zijn, ze gelegaliseerd moeten worden.
  • onevenredige regelgeving inzake de productie, distributie en eventuele beperkingen op de toegang tot deze producten te vermijden.
  • Nicotinehoudende producten met een laag risico laten belasten als consumptiegoederen, zonder dat er tabaksaccijnzen worden geheven.
  • Eventuele beperkingen op het gebruik in openbare ruimtes en werkplekken worden gerechtvaardigd op basis van verifieerbare bewijzen.
  • Elke beslissing om het gebruik van alternatieve nicotine producten te beperken of verbieden in private ruimtes, moet worden overgelaten aan de individuele eigenaars / beheerders.
  • Het is absoluut noodzakelijk dat de WHO de door de staat opgelegde regelgeving die onbillijke verbodsbepalingen oplegt of de toegang tot veiligere alternatieve nicotine producten ontzegt,   niet openlijk of heimelijk probeert te legitimeren, vergoelijken of negeren.

INNCO stelt voor dat deze doelstellingen legitiem zijn en opgenomen worden in alle wettelijke en regelgevende kaders die in verschillende rechtsgebieden goedgekeurd kunnen worden.

We zijn trots dat we ons kunnen associëren met  deze verenigingen uit verschillende landen
zodat de WHO eindelijk inziet dat  producten zonder verbranding niets te maken hebben met tabak.

 

TWITTER: https://twitter.com/INNCOorg
WEB: http://innco.org/

Meer dan ooit geldt: eendracht maakt macht.

cropped-12885808_10209386263199743_6482849002066052612_o.jpg


 

Geef een reactie