Hoe ziet de toekomst voor het vapen eruit in België?

8 maand na de oprichting van de vzw UBV-BDB worden we voor de tweede keer in de loop van ons bestaan geconfronteerd met een Koninklijk Besluit betreffende de fabricatie en het in omloop brengen van de elektronische sigaret. https://goo.gl/DtDCdp

Het eerste KB, verschenen in maart 2016, betreffende de omzetting van de TPD werd uitsluitend dankzij  bestaande dampwinkels in België opgeheven (de lijst van de deelnemende winkels werd op deze pagina gedeeld).  

Het is voornamelijk dankzij enorme financiële middelen dat deze gerechtelijke stap effectief is geweest. De totale kost van dit initiatief bedroeg ongeveer €50.000

Wat is de balans voor UBV-BDB na 8 maand?

De volgende doelstellingen werden verwezenlijkt:

 • Creatie van onze website en CRM( Customer Relationship Management),
 • Ontmoeting met verschillende politici
 • Campagne voor de werelddag zonder tabak (affiches)
 • Uitzending in diverse media: radio, internet, geschreven pers (laatste artikel is op 18/11/2016 verschenen)
 • Contacten met tabakstop
 • Opmaak en ter beschikking stellen van flyers voor de winkels om  een zo breed mogelijk publiek te kunnen informeren over de toekomst van het vapen (te verkrijgen via ons contactformulier op de website)
 • Voorbereiding en deelname aan Vapexpo Parijs 2016 + Conferentie met twee bestuursleden
 • Aanhalen van de banden, zowel nationaal als internationaal , met andere bonden ter verdediging van het vapen (AIDUCE België en Frankrijk, INNCO…)
 • Ontmoeting met het Kabinet De Block. Een volgend gesprek staat deze maand nog op de agenda
 • En natuurlijk ons militantisme op sociale netwerken. Iets wat onze critici graag blijven aanhalen.

Datzelfde militantisme heeft ons dichterbij gebracht tot bepaalde organisaties zoals onder meer Tabakstop, waarvoor we een informatiesessie hebben gegeven waarbij we verschillende aspecten van het vapen hebben kunnen belichten en tal van vragen hebben beantwoord.Tot de dag van vandaag krijgen we nog bijna dagelijks vragen van hun diensten die we blijven beantwoorden.

Alle hierboven vernoemde doelstellingen werden dankzij het engagement van onze leden verwezenlijkt. We willen hen daar dan ook hartelijk voor te bedanken.

Vandaag de dag telt UBV-BDB 595 leden.  

En nu? Hoe reageren op dit nieuw kb?

Er zijn twee oplossingen:

 1. a) Het hoofd laten hangen en domweg deze absurde en draconische wet accepteren die van onze damper een ordinair tabaksproduct maakt.

of

 1. b) Uw stem laten horen bij onze beleidsmensen en uw rechten via een legale weg verdedigen.

 

UBV-BDB is niet van plan om u iets voor te liegen. Er bestaan inderdaad pseudo-oplossingen zoals nicotineboosters, refill stations etc.

Al zijn deze oplossingen vandaag nog wel wettelijk, niets zegt ons dat deze dat morgen nog wel zullen zijn. Komt daar nog bij dat deze oplossingen een gevoel geven aan de consument dat er niets veranderd is en zorgen ervoor dat onze echte strijd vergeten wordt, namelijk de vape producten uit de lijst van tabaksproducten halen.

Vandaag beslist u of u uw stem wilt laten horen!

Wij starten nu met een campagne om fondsen aan te werven.

Het huidige saldo van de rekening van de vzw bedraagt €.3296

We hebben minstens €5000 nodig om de eerste stappen te ondernemen met een  jurist. Al schatten we dat we om en bij de €50000 nodig hebben om tot het einde door te kunnen gaan.

€50000 is inderdaad een enorme som geld! Als we dit bedrag delen door onze actuele 595 leden komen we op een afgerond bedrag van €84 per persoon. Maar als de 7974 personen die onze laatste publicatie hebben gelezen de som van €6,27 geven komen we op datzelfde bedrag uit.

Eens te meer kunnen we stellen dat eendracht macht maakt.

U speelt een belangrijke rol bij deze actie. En dit niet enkel door geld te storten maar ook door naar uw favorieten shops te gaan zodat deze ons ook financieel zouden steunen, fondsen aan te werven rondom u en blijven strijden voor een vrije vape, uw vape!

UBV-BDB zal, wat er ook gebeurt, het vapen blijven promoten, om zo levens te redden!!

Paypal rekening: https://www.paypal.me/ubvbdb

Bankrekening(IBAN): BE70001783958625

BIC: GEBABEBB

Geef een reactie