Debrief van de vergadering met SPF 29/11/2016

We zijn deze dinsdag 29 November 2016 bij elkaar gekomen op het ministerie van volksgezondheid met als doel om duidelijke informatie te verkrijgen uit de eerste hand inzake de implementatie van het Koninklijk Besluit. Dus, geen veronderstellingen en speculaties, enkel heldere informatie rechtstreeks van de bron.

 • Drippers worden verboden.
 • Alle tanks en clearomizers worden beperkt tot 2 ml
 • Flesjes met liquid mogen maximaal 10 ml vloeistof bevatten met een maximum nicotine gehalte van 20 mg (voor nicotine-vrije vloeistof geldt er geen beperking)
 • In eerste instantie is er geen probleem voor mechanische mods (aangegeven mods welteverstaan)
 • Alle producten en damp-materiaal met de uitzondering van nicotine-vrije vloeistof wordt onderworpen aan een aanmeldingsplicht alvorens deze worden goedgekeurd om in België verkocht te mogen worden.
 • Men kan via het internet aankopen doen in het buitenland, maar de overeenkomst tussen landen (reeds gesloten tussen alle europese landen) verbiedt de verkoop aan consumenten die zich in landen bevinden waar de aankoop verboden is. Een niet aangegeven product kan inbeslag genomen en vernietigd worden door de douane, de aankoper kan niet beboet worden, de staat zal zich in dit geval naar de verkoper wenden.
 • Een invoerder kan het aangeven van producten op zich nemen indien de producent dit niet heeft gedaan.
 • Geen sampling/testen/proeven meer in shops (motief : Dit is ter promotie/ promotionele testers)
 • Alle vormen van publiciteit en promotie zijn verboden
 • Alle groeperingen, clubs en dergelijke met als doel het promoten van het gebruik van de e-sigaret (met uitzondering van geneeskundige groeperingen zoals bijvoorbeeld tabakstop) zullen vanaf 17 januari 2017 verboden zijn. (daar hoort de UBV-BDB dus bij)
 • Ditzelfde verbod geldt eveneens voor groepen en facebook pagina’s. (zelfs al is dit niet hun prioriteit).
 • In de hoedanigheid van een privépersoon kan u uiteraard altijd uw mening over het dampen geven.
 • Een verlenging van de tijdspanne waarin producten kunnen worden aangegeven. (voor de producenten om zich in regel te stellen) tot 17 juli 2017.
 • Een zeker soepelheid (inzake etikettering) zal toegepast worden bij het in werking treden van het KB zolang dat alle informatie voor de etikettering maar voorzien is, een apart papiertje met informatie bij in de kartonnen verpakking van het flesje is dan in sé ok, maar dat hangt af van de ijver van de inspecteur.
 • Op de etikettering / bijgeleverde informatie mogen geen gezondheidsbeweringen of teksten in de zin van “minder schadelijk dan een sigaret” voorkomen.
 • De “nicotine booster” Indien correct aangegeven en geëtiketteerd is niet verboden zolang deze aan de restricties voldoet van de andere liquids (max 10ml met 20mg nicotine gehalte)

Een voorbeeld: een invoerder of een fabrikant kunnen samengesteld product in 1 aangifte in regel brengen (mod met de clearomizer samen in 1 verkoopsverpakking), maar indien er bijvoorbeeld driptips apart verkoopt, dient elke driptip-soort apart aangegeven te worden

Tot zover de gevolgen van het Koninklijk besluit op onze vrijheden….wat er dan toch nog van over blijft.

Onze gesprekspartners hebben ons in een anderhalf uur durend gesprek voorzien van heldere antwoorden welke u hierboven heeft kunnen lezen.

Vergeet niet dat het hier gaat over de dienst verantwoordelijk voor de handhaving en zij hebben ons hun interpretatie van de tekst gegeven die niet zal veranderen tenzij beslissingen van justitie anders zeggen.

Het spreekt voor zich dat wij de onsamenhangendheden van het Koninklijk Besluit hebben aangekaart samen met het feit dat zij overbodig en contraproductief zal zijn in de strijd tegen tabaksverslaving. Maar het mocht niet baten, men is overtuigd van zijn eigen gelijk en dat de opgelegde regels in het voordeel van de consument spreken.

Het feit dat het verboden zal zijn om te vermelden dat dampen minder schadelijk is dan een sigaret is volgens ons een flagrante schending van het recht van de consument om correct geïnformeerd te worden.

Vanuit ons standpunt gezien verdedigen wij de vrijheid van keuze om een product te kunnen aankopen dat geen enkele bewezen schadelijke stoffen bevat en onze vrijheid van meningsuiting over een product van algemeen nut.

Wij zijn eveneens tegenstanders van de opgelegde regels door het TPD2 waar wij helaas geen vat op hebben en waar men ook niet op terug zal komen. We hebben er eveneens op gewezen dat deze ook een impact hebben op producten die niet verplicht aangemeld dienen te worden, waar wij als antwoord op kregen dat dit een politieke beslissing van de minister van volksgezondheid is geweest.

De enige mogelijkheid die ons nog rest is een juridisch précédent scheppen door middel van een proces aan te spannen tegen de Belgische staat om het Koninklijk Besluit aan te vechten.

Er rest ons nog anderhalve maand om actie te ondernemen, waarna onze statuten niet langer legaal zijn en wij dus niet langer in staat zijn om dit nog te doen.

Op dit moment beschikt de vzw over een zesde van het benodigde bedrag om een advocaat onder de arm te nemen.

Aan u om uw conclusies te trekken.

We need You !

paypal

One thought on “Debrief van de vergadering met SPF 29/11/2016

Geef een reactie