Ons persbericht van 11/01/2018.

Gevolg gevend aan de persberichten aangaande de interventie van de gezondheidsinspecteurs van de douane, zou de Belgische DampBond graag enkele verduidelijkingen en correcties maken op wat er in de media verspreid is geweest.

Sinds een jaar is de online verkoop verboden. Dit is niet geheel juist.

De online verkoop is verboden voor belgen en met uitbreiding van des europese verkopers die graag aan belgen zouden willen verkopen.

De aankoop via het internet is dus niet geheel verboden, het is dus toegelaten voor een belg om aankopen te doen in China, Amerika en andere landen buiten de Europese Unie.

Desalniettemin, zoals voor alle consumptie-producten dienen er bepaalde import-regels gerespecteerd worden. Het gekochte product moet voldoen aan de Belgische regels en normen. Dit is niet uitsluitend geliëerd aan producten die voor het dampen gebruikt worden, maar is eveneens toepasbaar op kinderspeelgoed, voedingswaren, elektronische toestellen, kledingstukken, schoonheidsproducten e.d.
Een elektronische sigaret die alle Belgische wetten, regels en normen respecteert kan dus perfect via het internet aangekocht worden in bijvoorbeeld China. We geven ook toe dat dit zelden het geval is, maar de fabrikanten zetten reeds stappen in die richting.

Aangaande het voorbeeld gegeven door de inspecteur, die ons uitlegt dat het verboden is om een verpakking te gebruiken voorzien van afbeeldingen die ons aan snoepjes doet denken onder het mom van dat het kinderen zal aanzetten tot dampen is niet correct. Bij ons weten is er geen enkele wet die expliciet stipuleert dat dit soort van verpakkingen verboden zou zijn. Wanneer het product en/of de verpakking aan de wettelijke verplichtingen voldoet, is er geen enkele reden om deze in beslag te nemen. (layout, 3 nationale talen, nicotine-waarschuwing, … enz)

De reportage en de inspecteurs wekken dus de indruk dat deze producten in beslag zijn genomen omdat zij de normen niet respecteren. Anderzijds duiden zij op het verbod van online-kopen.
Op geen enkel moment zeggen zij wat er gebeurt met de producten die aan de normen voldoen wat nogmaals bevestigt dat het de verkoop is die verboden is, niet de aankoop.
Wij stellen ons de vraag waarom zij bewust in die onduidelijke uitleg volharden?

Elke maand komen er nieuwe studies naar boven die alleen maar bevestigen hetgeen wij al sinds onze oprichting lopen te verkondigen, Dampen redt levens. Dampen is 95% tot 99% minder schadelijk dan tabak. De overheid zou ons moeten bijstaan in het stoppen met roken, ons erin moeten aanmoedigen, niet ons verhinderen een gezondere levensstijl te hanteren door middel van het dampen.

Geef een reactie